27. úno, 2018

Žiť a nebyť zároveň ... (2018)

Každý deň je pre neho testom,
svet už prestáva byť trestom,
skúša cudzie lákavé chute,
hoc lúče reality bývali kruté,

 

zažíva známy rýchly ošiaľ,
v srdci mu horí prenikavý požiar,
občas život na neho syčí,
rád mu snové ideály ničí,

 

je dievčaťom bežiacim po tráve,
máva túlavé myšlienky v hlave,
neraz drsné a cnostné zároveň,
zaryté do príbehov hrdých kráľovien,

 

hľadá svoju tvár pod maskami,
experimentuje s mnohými láskami,
z modrých kociek buduje zámky,
s radosťou zbiera malé známky,

verí, že nebo zázračné býva,
jeho anjel sa v ňom skrýva,
kráča so zamysleným pohľadom,
pravda je tým najväčším pokladom,

 

oblečené do plášťu fádnosti,
ukrýva všetky svoje prednosti,
v jeho vnútri dýcha hĺbavá duša,
osud ho neustále rád skúša,

 

nerobí nič zlé a iba naplno žije,
ako smutný vlk na mesiac vyje,
dúfa, že nie je zaživa spálené,
v starom liste navždy stratené,

 

zo zeme dvíha odtrhnuté kvety,
spoznáva dva rozdielne lety,
bez pravej vône je nádej mŕtva,
do mora putuje hrdzavá kotva,

vo vetre neznáme šepoty znejú,
diablici sa mu z pekla smejú,
netuší ktorým smerom má ísť,
o všetko odrazu môže prísť,

neprestáva si otázky klásť,
pokúša sa samu seba nájsť,
či zostať vo vnútri celosti,
alebo sa odovzdať márnosti