27. led, 2019

Očami prezrádzaš (2019)

Lásky čas je dávno za nami,
zostali nám iba mdlé spomienky,
spúšťali sme odkazy riekami,
ukryli sme sa do kúzla poviedky,

 

zradná ľúbosť oboch zničila,
keď sme sa sebe odcudzili,
večná duša nás stále súdila,
tých dvoch, ktorí sa zaľúbili,

 

v pamäti mám tie sladké chvíle,
kde sme putovali do neznáma,
prekonali spoločne dlhé míle,
hoc sa objavila prekážka nezvaná,

 

dodnes slýcham tichý spev,
ktorý vo mne bičuje túžbu,
občas stonám ako rev,
život mi ukladá ťažkú skúšku,

 

v náručí mávam driečne dámy,
každá sa okolo mňa krúti,
ten osud mi hlúpo daný,
ma do ich objatia slepo núti,

 

miloval som iba jednu jedinú,
s ňou som znášal každé príkorie,
napokon dobyl pannu nevinnú.
neskôr s ňou slávil prvé výročie

 

bola ako vzácny prameň,
z ktorého som musel piť,
rozžiarila vo mne plameň,
bez neho som nechcel byť,

 

máta ma stále jej podoba,
i keď je dlaniam vzdialená,
je to ako vážna choroba,
sťa zápalkou do kože vpálená