7. úno, 2019

Čiernobiela láska (2019)

V ušiach mi sladký spev doznieva,
srdce sa láskou budí,
hoci sa pre ňu stále zomiera,
a beštie stávajú z ľudí,

 

máva veľa rôznych podôb,
býva dobrou i zákernou
často sa pri nej upadá do mdlôb,
niekedy sa stáva nezvestnou,

 

skúšal som ju znova nájsť,
opäť pri nej precitol,
nežné kvety nechal rásť,
do zvláštneho sveta prenikol,

 

stále to neviem vysloviť.
zdráham sa to opísať,
tú pravú pre seba vyrobiť,
po kúsku jej nahotu odkrývať,

 

neraz sa stáva besnou,
sťa ničivá víchrica zaduní,
občas aj vílou lesnou,
ako horský potok zašumí,

 

je ťažké cítiť zlosť,
prihovára sa hlasom anjela,
neviem jej zakričať dosť,
duša vo mne je zbabelá,

 

dokážem pre ňu i zabíjať,
ľahko sa stanem otrokom,
na lano ma skúša navíjať,
zostávam bezradným prorokom,

 

chutila ako sladký nektár,
túžil som po nej čoraz väčšmi,
strážil som ten vzácny herbár,
ochraňoval ju pred mečmi,

 

dodnes za ňou iba cniem,
stratený v mámení jej tela,
nikdy nespím, ďalej bdiem,
či mi patrila vážne celá,

 

mala na výber dlhý rad,
stačilo len prstom ukázať,
ponúkla mi pekný hrad,
nechcela sa však usádzať