12. úno, 2019

Osudom odkrytá (2014)

Kráčam na miesto, kde osud ma zavial,
do krehkého srdca, strastnú túžbu zasial,
v povetrí lietajú, staré spálené listy,
život bez lásky, už nebude ten istý,

 

hľadím do neba, len prázdnymi očami,
zošit je popísaný, známymi menami,
kričím do prázdna, zúfalé odkazy,
prečo ma láska, vždy iba podrazí?!

 

 

predo mnou stoja, vražedné ploty,
pomaly zabúdam, na zvučné noty,
pretáčam knihy, v zakázanom oddiely,
bezvládne ležím, na hriešnom ortieli,

 

skúšam ukradnúť, pestrej dúhe závoj,
v dlani stískam, chladný smrtiaci náboj
už ma nebaví, žiť s polkou duše
môj príbeh farbia, len bezcitné kuše,

 

kráčam cez dvere, ktoré sú zamknuté,
prebúdzam k životu, hviezdy zhasnuté,
nestrácam nádej, i keď ju drží remeň,
preseknem laná, ja nie som väzeň,

 

myseľ oslobodím, spod železného kovu
šťastie prežívam, teraz a znovu
odomknem kľúčom, dvere do báji,
odmietam tiene, ja chcem žiť v raji