29. kvě, 2019

Stratená v pohľadoch (2019)

Cítim sa krehko ako kvetina,
vždy keď na to spomínam,
bola som tak veľmi nevinná,
navždy tie chvíle preklínam,

do života mi vstúpili dvaja,
pripomínali božských anjelov,
okúsila som vtedy kus raja,
ožila zas novou nádejou,

vábili ma ako čmeliaky,
na ich sladký nektár,
odeli sa do pretvárky,
ponúkli mi chutný lekvár,

bolo ťažké im odolať,
keď sa okolo mňa krútili,
skúšali na mňa poľovať,
vo svojich srdciach blúdili,

mala som ich oboch rada,
boli pre mňa zmyslom,
dodnes bolí táto pravda,
nebola však iba číslom,

môcť čas ešte vrátiť,
zbohom by som im dala,
nemusela som nič stratiť,
nevzbĺkla by vo mne láva,

pobláznil ma ich šarm,
a hrdý prejav v hlase,
bola som jednou z dám,
ktoré líhali k ich base,

v tom čase bol ešte tretí,
ktorý vážny záujem mal,
unikla som z jeho sieti,
utiekla na tajný bál,

trávila čas v spoločnosti,
ktorá mi bola protivná,
nahliadla do zámožností,
jej reč bola pochybná,

chcela som čoraz väčšmi,
opájala sa chuťou vodky,
vôkol mávala iba mečmi,
padala do vlastnej hrobky,

vtedy nastal prudký zvrat,
z neba sa rinul dážď,
ani jeden ma nemal rád,
v srdci vzplanula zášť,

trpké poznanie ranilo,
viac než ostrý šíp,
v novej láske bránilo,
skúsiť nájsť pravý cit