4. říj, 2019

Objíma ťa iná, ja som tá vinná (2019)

Spoznal si ma na volebnej noci,
prepadol ma tak krásny pocit,
láska ma držala v moci,
osud mi ten sen chcel rozbiť.

Padli sme si spolu do noty,
s úsmevom na seba hľadeli,
preskočili dlhé tŕnité ploty,
čakali, kto sa viac osmelí.

Minúty plynuli splašene rýchlo,
ocitli sme sa v zajatí túžob,
kým nad nami nebo stíchlo,
nazreli sme do tajných hĺbok.

Hlasom si ma celkom podmanil,
v nemom očarení svojho zjavu,
láskou k inej si ma poranil,
nespravil zo mňa svoju dámu.

Netušila som čo si myslieť,
kúzlo dýchalo pri každej vete,
zvedavosť začala viac silnieť,
ako v baletke pri piruete.

Život tomu však inak chcel,
nedal mi vôbec na výber,
ako sokol si z neho odletel,
a zmenil náhle iný smer.

Môj svet si mi rozlámal,
zabodol do neho klince žiaľu,
keď si odo mňa odchádzal,
a ja som spravila hrubú čiaru.

Do objatia ma clivota pojala,
bránila mi ochutnať veselie,
len zradnú zášť som poznala,
z mysle mi zmazala prímerie.

On drží v objatí inú ženu,
žiadnu naivku a ani vilu,
tá ma pre neho väčšiu cenu,
trávi s ňou každú chvíľu.

Nado mnou visia mračná,
srdce hľadá útechu v tieni,
raz doletí hviezda jasná,
a nájdem pokoj na Zemi.